palavre
Cautare
 
 

Rezultate pe:
 


Rechercher Cautare avansata

Ultimele subiecte
» PSORIAZIS
Vin Oct 30, 2015 9:20 pm Scris de Admin

» Cele 7 rugi din „Tatal Nostru”
Mar Aug 27, 2013 7:35 pm Scris de Admin

» Chakrele si activarea lor Purificarea si Echilibrarea CHAKRELOR
Mar Aug 27, 2013 7:28 pm Scris de Admin

» VINDECATORI DIN MANASTIRI
Mar Aug 27, 2013 7:24 pm Scris de Admin

» Zece secrete ale longevitatii despre care nu va vorbeste medicul
Mar Aug 27, 2013 7:17 pm Scris de Admin

» METODE DE PURIFICARE A ORGANISMULUI si cateva leacuri de sezon
Mar Aug 27, 2013 7:15 pm Scris de Admin

» Cel mai ieftin remediu natural pentru cancer şi bolile infecţioase
Vin Noi 16, 2012 8:49 pm Scris de Admin

» Obezitate
Vin Oct 26, 2012 3:49 am Scris de Admin

» Orzul - o planta miraculoasa
Joi Sept 27, 2012 9:00 pm Scris de Admin

Forum
Join turbo's empire
STIRI, VEDETE, SANATATE, Top66 Statistici Intercer 2.0 - Mai aproape de cer
Conectare

Mi-am uitat parola

TRAFIC

Profetiile lui Sadu Sundar Singh

In jos

Profetiile lui Sadu Sundar Singh

Mesaj Scris de Admin la data de Lun Iul 26, 2010 7:03 pm

Să nu vă surprindă acest
mod de adresare deoarece fac aceasta pentru a nu vă lăsa înşelaţi de
această înscenare satanică atât de bine pusă la punct. Eu ştiu că
România are o misiune Dumnezeiască de redresare spirituală ce o va face
să se înfăţişeze ca un veritabil model demn de urmat întregii umanităţi.
Este necesar să fac această mărturisire-profeţie în faţa popoarelor
întregii lumi, creştine sau de alte religii, fiindcă toate semnele
marchează schimbările spirituale uluitoare ce vor avea loc în curând.
Spusele mele nu trebuie să vă determine să mă consideraţi un fanatic
simpatizant al românilor ce îşi imaginează himerice plăsmuiri, căci cea
care mi-a inspirat, fără putinţă de tăgadă, aceste profeţii este Prea
sfânta Născătoare a lui Iisus, şi reamintesc din nou că, din câte simt,
locul de cinste în ocrotirea României îl ocupă Maica Domnului şi apoi
marile puteri cereşti, la toate acestea mai adăugându-se şi majoritatea
sfinţilor din cer.

În curând aproape toate popoarele neamului omenesc vor deschide ochii
contribuind la îndeplinirea realităţii orânduite de Dumnezeu şi se vor
supune voinţei divine mult mai bine decât altădată deoarece atunci vor
lua sfârşit într-o mare măsură manifestările îndărătniciei omeneşti care
au făcut cu putinţă atâtea acţiuni de rea interpretare a voinţei
divine. Perpetuarea răului se va stăvili, revelaţiile divine ajungând să
acopere pământul şi făcând ca tot ceea ce este plăcut înaintea lui
Dumnezeu să iasă la lumină, pentru a-i ajuta pe oameni să atingă
înţelepciunea şi să se desăvârşească.
Acum, când fac cunoscute aceste profeţii, dacă aş fi român de origine,
probabil că aş putea fi învinuit de părtinire naţională, iar dacă aş fi
european din comunitatea latină, ar fi fără îndoială unele motive să fiu
judecat într-un fel omenesc, cu patimă omenească; însă deoarece sunt un
indian iluminat prin intermediul lui Iisus Cristos şi ferm stabilit în
credinţa creştină pot vorbi cu toată uşurinţa, încredinţându-vă că acum
nu fac altceva decât să exprim voia lui Dumne zeu.

În anii care vor veni şi lunile ce vor veni, în ţara trăirii voastre
(România), scoarţa pământului va lua foc, clima va suferi unele
schimbări, cutremure simţitoare vor distruge multe dintre clădirile
existente, uragane şi vânturi puternice, terestre şi maritime, vor
nimici îndrăzneala oamenilor bazaţi numai pe aşa-zisa putere a ştiinţei.


Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului va face cunoscute lumii
cele mai groaznice crime şi pământul va cunoaşte cele mai cumplite boli
ce vor apărea pentru a fi nimicită existenţa oamenilor răi sau perverşi.
În acele timpuri de mari schimbări, în alte locuri de pe pământ un
sfert din omenire va dispărea fulgerător, iar după aceasta, la a doua
încercare, din cei rămaşi în viaţă şi îngroziţi se vor suprima î ncă
aproape un sfert, restul se vor orienta trup şi suflet către Dumnezeu -
de la cel aflat la sânul mamei şi până la cel mai îndârjit tiran ce
păşeşte pe scoarţa pământului. Însă vă atrag atenţia să nu socotiţi după
calendarul intereselor voastre meschine schimbările spirituale la
nivelul lumii pământene, căci iată, după cum am văzut eu, aceste
transformări vor veni peste voi şi vă vor lua prin surprindere chiar
dacă veţi rămâne neclintiţi în încăpăţânarea voastră şi nu veţi ajunge
să credeţi în Dumnezeu.

Mulţi oameni ce alcătuiesc popoarele Asiei se vor orienta către religia
creştină aproape fulgerător, iar o mulţime de triburi sălbatice se vor
creştina şi datorită marii răspândiri a Bibliei, ea generalizându-se
apoi la toate popoarele indiferent de limbă, de la Polul Nord şi până la
Polul Sud.

Veţi şti că acele vremuri sunt aproape atunci când Anglia îşi va pierde
puterea, iar Franţa va fi asimilată de popoarele din jur. Treptat
puterile statale vor dispărea, ca în locul acestora să apară o nouă
putere denumită Federaţia Statelor Pământene cu un singur preşedinte, o
singură monedă, un singur consiliu de conducere şi o singură armată,
aeropurtată, folosită doar pentru apărare sau pază internă, soldaţii săi
având menirea de a păstra ordinea în acele zone.

În acea perioadă, Rusia va deveni una dintre cele mai creştine ţări de
pe suprafaţa pământului, Bosforul şi Dardanele se vor scufunda,
dispărând complet de pe suprafaţa globului, de asemenea, o mulţime de
insule vor dispărea, fiind nimicite de cutremure, scoarţa pământului
fiind zdruncinată de o mulţime de urgii ce se vor abate asupra
oamenilor. Bisericile purtătoare de har divin se vor uni într-una
singură, supranumită Biserica creştină dreptcredincioasă, apostolică şi
misionară care va pregăti aproape întreaga lume pentru transformările
spirituale ce vor avea loc la nivelul întregii planete. Tot atunci va
apare anticristul, prin anticrist înţelegându-i pe toţi aceia care, mai
mult sau mai puţin conştienţi, luptă împotriva spiritualităţii
veritabile, urmărind să triumfe forţele obscure ale întunericului şi
minciunii, ce menţin fiinţa umană într-o stare de inconştienţă şi
sclavie letargică, şi multe lupte de idei se vor da, fără nici un fel de
armă, pentru nimicirea adevăratei credinţe în Dumnezeu.

Toate acestea şi multe altele, deşi poate acum necrezute de unii oameni,
mai târziu se vor întâmpla din voia lui Dumnezeu. Vor face excepţie de
la pedeapsa focului nimicitor şi a măcelului ce se va desfăşura pe
aproape întreg globul pământesc, România şi locuri le supranumite sfinte
din Palestina. Netrecută prin sabie va rămâne de asemenea cetatea
Vaticanului, dar puterea sa de influenţă, atât de pregnant urmărită, se
va reduce la zero

România va trece prin mai multe faze de transformări fundamentale,
devenind în cele din urmă, graţie spiritualizării ei exemplare, un
veritabil focar spiritual, ce va putea fi comparat cu miticul ''NOU
CANAAN'', iar Bucureştiul se va transforma într-un centru esenţial al
acestui foc. Această capitală a polului spiritual al planetei va fi
aproape în întregime reconstruită, rămânând în cele din urmă o aranjare
de construcţii, în formă inelară, având 7 km în diametru şi va fi
considerat de toate popoarele drept un veritabil "NOU IERUSALIM"
pământesc.

Chiar dacă spusele mele vă uimesc, trebuie să vă mărturisesc tuturor că
aceasta se va întâmpla întrutotul în acele vremi viitoare, deoarece
aceasta reprezintă voinţa atotputernică a lui Dumnezeu şi nu a
oamenilor. Toate popoarele de pe întreg pământul vor participa la
diferite activităţi comune având drepturi egale în acest nou centru
spiritual, considerat drept manifestarea NOULUI IERUSALIM biblic,
egalitatea în drepturi a tuturor ţărilor şi popoarelor, fiind pe bună
dreptate o condiţie esenţială în faţa Bunului Dumnezeu. România va trece
în viitor prin mari frământări lăuntrice şi prin anumite schimbări
externe ce o vor impune exemplar ca prestigiu în conjunctura
internaţională şi prin mila providenţei va ieşi aproape neafectată din
situaţia conflictelor războinice mondiale, declarându-se, datorită
spiritualizării extraordinare, ţară neutră, ce îşi va asuma rolul de
nucleu ireproşabil al înţelepciunii şi iubirii divine.

În cele din urmă toţi duşmanii României vor îngenunchia la hotarele
acestei ţări şi plini de umilinţă vor recunoaşte misiunea ei spirituală
ce se va manifesta prin intermediul teribilei puteri a lui Dumnezeu.
Atunci veţi vedea cu toţii, căci va fi un semn ceresc, fiindcă în timpul
războaielor viitoare focul şi distrugerile o vor înconjura, dar ea va
rămâne neatinsă, întocmai ca o paradisiacă oază verde, în mijlocul
înspăimântătorului deşert nimicitor produs de iscusinţa omului pusă în
slujba răului, de care se vor folosi inteligenţele satanice în ultima
încleştare la care deocamdată oamenii nici nu se aşteaptă. În urma bulve
rsantelor schimbări planetare şi a unui război fulgerător cumplit, în
cele din urmă nu vor mai rămâne nici învinşi nici învingători. Vor
rămâne trei categorii : morţii, cei răniţi şi mutilaţi de pe urma
războiului şi supravieţuitorii în întregime neatinşi.

Şi atunci numărul celor ucişi şi afectaţi de pe urma războiului va fi
atât de mare încât nimeni nu va vorbi nici de pierderea şi nici de
câştigarea războiului, căci urmările acestuia vor fi atât de mari încât
vor îngrozi pe toţi locuitorii rămaşi în viaţă. Crime, lepra, holera şi
multe alte boli înspăimântătoare, printre care câteva complet noi,
necunoscute înainte, vor bântui scoarţa pământului, afectându-i mai ales
pe cei răi, fiare sălbatice se vor năpusti asupra oraşelor şi satelor,
atacând oamenii. Multe schimbări se vor produce pe pământ şi toate
aceste urgii de proporţii cel mai adesea neaşteptate de oameni se vor
întâmpla în anumite situaţii fulgerător. Din scrumul, suferinţele şi
încercările tuturor acestor schimbări şi dezastre martorii neafectaţi şi
supraveţuitorii vor căuta cu multă fervoare calea de apropiere de Bunul
Dumnezeu, pe care l-au neglijat mai mult sau mai puţin atâta amar de
vreme. Cu toţii se vor convinge atunci că nu există religia adevărului,
realizând că doar cunoaşterea ADEVĂRULUI îl eliberează, făcându-i să se
reintegreze în Absolutul divin pentru a deveni UNA cu Dumnezeirea. Abia
atunci omul va realiza că se află îmbrăţişat de Dumnezeu şi că Dumnezeu
este viu, etern atotputernic şi atotştiutor în fiecare om în parte, sub
forma spiritului divin. Toate câte vă spun se vor întâmpla şi mulţi
dintre voi se vor convinge în acele vremuri de începutul durerilor şi
încercărilor şi tot ceea ce v-am prezis va fi constatat de voi mai
târziu, chiar dacă lumea se va încăpăţâna în a nu le crede.

Tot atunci va veni vremea apariţiei acelor oameni puri, înzestraţi cu
extraordinare haruri divine de care s-a vorbit în urmă cu aproape 2000
de ani. Cei cu adevărat evoluaţi spiritual, care în acele ultime vremuri
vor trece cu succes prin feluritele şi grelele încercări, vor
reprezenta o treime demnă de iluminarea lui Dumnezeu, curată, înţeleaptă
şi sfântă. În timpurile ce vor veni, România va ajunge şi va rămâne o
paradisiacă grădină a binecuvântării divine, a dragostei, a fericirii a
purităţii şi înţelepciunii, în care modul de viaţă va fi precumpănitor
spiritual, elevat şi pur, susţinut de o trăire sublimă în post şi
meditaţie, în duh şi adevăr, asemănătoare cu aceea a primilor creştini.

Fericită ţară şi fericit popor sunt minoritarii aleşi care trăiesc prin
poporul român, căci mulţi dintre ei se vor bucura de imensa milă a lui
Dumnezeu pentru poporul român. Ca indian, eu intuiesc că Bunul Dumnezeu a
vrut să aleagă, dintre toate popoarele, poporul cel mai umilit, cel mai
crunt încercat de vitregia celor puternici. Adesea exploatat,
ameninţat, invadat, terorizat, vândut şi cumpărat, care aproape la
fiecare război a fost piaţa de tocmeală dintre cei ce se războiau.
Amalgamul înfăţişării deosebite a acestui popor, cuprinde virtuţile cele
mai alese ale fiecărui neam care s-au asimilat în sufletul lui plin de
dragoste şi omenie; acesta este un popor primitor, înfăţişând o nuanţă
elevată, plăcută, pentru ca să fie pildă de contopire universală cu
calităţile divine, cu o dreaptă raţiune şi o admirabilă credinţă.
Poporul român este de asemenea cel mai indicat popor din lume, graţie
compasiunii sale alese şi a iubirii sale altruiste, spre a oferi
ospitalitate materială şi spirituală tuturor popoarelor de pe faţa
pământului.

Al Vll-lea Sinod Ecumenic se va ţine în România, iar misiunea principală
pentru răspândirea în Asia a creştinismului cu adevărat spiritual, este
destinată poporului rus, dar ca putere de influenţare a popoarelor în
vremurile din urmă, el nu va avea nici un amestec. Puterea cu care vor
mai f i biciuite restul popoarelor, acolo unde este necesară pedeapsa,
se va face prin poporul chinez - rasa galbenă - în colaborare cu poporul
japonez, care de asemenea, va fi biciul pedepsei dumnezeieşti.

După terminarea teribilului conflict armat ce vă stă în faţă, toate
armele vor fi aruncate sau abandonate, fiindcă un nou gen de război "al
sufletului" va începe. Acesta va fi războiul fără arme fizice, pentru
desăvârşirea spirituală, pentru credinţa adevărată în Dumnezeu, care
aparent va fi fără arme, dar fiind totuşi mai periculos şi mai dificil
de o sută de ori decât cel cu arme. În viitor, puterea papală va dispare
treptat şi va lua naştere o nouă conducere sinodală a cărei reşedinţă
va fi întâi la Roma, provizoriu, şi apoi la Bucureşti în Noul Ierusalim,
pentru totdeauna.

În acele vremuri viitoare, vor fi de 1000 de ori mai fericiţi cei care
vor urmări desăvârşirea spirituală, trăind cu o încredere deplină în
Dumnezeu, fiindcă vremurile vor fi zbuciumate şi groaznice şi le vor
putea suporta cu uşurinţă numai cei mângâiaţi, inspiraţi şi hrăniţi de
Duhul Sfânt. Cele ce vă spun eu că vor veni, luaţi aminte că sunt
durerea a doua şi raiul al doilea, căci prin durere aţi trecut fără să
vă văitaţi. În acele timpuri, scaunul judecăţii de apoi va fi simţit şi
văzut de tot neamul omenesc deasupra României, iar în marele oraş sfânt
Bucureşti, simbolic numit "Noul Ierusalim", care într-o oarecare măsură
va fi opera aproape a întregului neam omenesc, dar conceput după un plan
inspirat de puterea Dumnezeiască, se va construi cel mai monumental
lăcaş spiritual de comuniune cu Dumnezeirea, denumit centrul divin
suprem, ce va avea reprezentanţi foarte evoluaţi spiritual din toate
neamurile, aceştia formând Fraternitatea Veghetorilor Iluminaţi, care se
vor alege dintre cei înţelepţi. Şi va fi compus (Centrul Divin Suprem)
din 101 centre mai mici, armonios orânduite, în care se vor afla
reprezentaţi de frunte, deosebit de evoluaţi, şi care vor transmite atât
practic cât şi teoretic

Dumnezeiescul şi Eternul Adevăr imensei majorităţi a popoarelor
pământului. Această operă arhitecturală va fi capodopera sublimei
colaborări a tuturor stilurilor pământene ingenios armonizate într-o
măreaţă lucrare cum alta nu a mai fost. Înţelepţii slujitori ai acestor
lăcaşuri spirituale din "Noul Ierusalim" vor fi perfecţi spiritual şi
foarte armonioşi fizic, cu trupuri de o îngerească armonie şi
proporţionalitate, fiind cu toţii dintre cei 114.000 de înţelepţi,
iluminaţi neprihăniţi şi neîntinaţi, expresia completei desăvârşiri
spirituale şi a unei înalte împliniri Dumnezeieşti pe acest pământ.
Iluminaţii veghetori cu trup îngeresc şi plin de puritate, vor fi în
număr de 400. Ceilalţi, care vor conduce centrele inelare, de asemenea
cu o spiritualitate deosebită şi trup îngeresc, vor fi 101 la număr.

În acest unic loc de pe întreg pământul vor putea fi văzuţi mari
iluminaţi şi înţelepţi, care în anumite momente se vor materializa,
putând fi văzuţi comunicând prin viu grai cu oamenii de pe pământ
dornici să afle tainele dumnezeieşti ale spiritului. Toţi cei care vor
pătrunde în acest centru divin vor realiza cu o surprinzătoare uşurinţă
că sunt copiii divini ai lui Dumnezeu. Fericiţi vor fi atunci toţi care
vor străbate pământul României, respirându-i aerul, căci toată ţara va
fi invadată de pelerini dornici să descopere Dumnezeirea şi toate
locurile sacre din această ţară vor deveni focare transfiguratoare de
iluminare şi descoperire a adevărului divin.

Acest Centru Divin Suprem va putea cuprinde cu uşurinţă 2 milioane de
suflete. Această lucrare va fi executată în 10 ani, fiindcă, deşi acest
Centru Divin va fi terminat în 5 ani, reamenajarea integrală a oraşului
din jurul acestuia va mai dura încă 5 ani după aceea. În jurul oraşului
se vor afla grădini cu pământ fertil de cea mai bună calitate î n care,
pe lângă diferitele legume, vor creşte şi vor da rod din belşug pomi
sădiţi, pentru ca nimic să nu lipsească traiului locuitorilor săi.
Recoltele atunci vor fi îmbelşugate. O mulţime de şosele mecanice şi
trotuare mişcătoare vor uşura mult circulaţ ia, iar anumite mecanisme
special orientate vor uşura viaţa locuitorilor şi vizitarea acestor
locuri.

O mulţime de noi maşini aeriene vor fi puse în slujba acestui oraş model
şi tot ceea ce este mai nou în tehnică, pentru a uşura viaţa, se va
afla aici. Acest oraş va avea patru şosele, iar accesul în el se va
realiza prin patru porţi monumentale. În România se va construi un canal
care va uni Dunărea cu marele oraş reconstruit al Bucureştiului,
permiţând astfel ca vapoarele, chiar foarte mari, să ajungă până în
acest oraş minunat. Toate aceste lucrări se vor realiza datorită
planului divin, în viitor, într-un interval de timp. Agricultura,
viticultura, pomicultura şi apicultura vor fi ocupaţii de onoare, căci
în această ţară aleasă se va sista sacrificarea vitelor şi se vor
consuma mai ales cereale, legume şi fructe, lapte şi brânză, ouă şi
numai vin curat. Apicultura va fi cea mai aleasă ocupaţie, fiindcă
această ţară aleasă va aprecia mult mierea şi produsele stupului,
folosind pentru jertfa divină numai ceară curată şi untdelemn de cea mai
bună calitate.

Tutunul cafeaua şi alte otrăvuri atât de dăunătoare sănătăţii omului vor
înceta să mai fie dorite de oameni, iar înrăiţii şi vicioşii vor părăsi
ei singuri această ţară. Vrăjitorii, fumătorii, beţivii, desfrânaţii,
criminalii precum şi trântorii (leneşii), nu cu forţa ci de bună voie,
vor renunţa la aceste îndeletniciri satanice şi aceste vicii se vor
reduce încetul cu încetul, dispărând aproape în totalitate în cele din
urmă. Orice locuitor al acestei ţări, aleasă de Dumnezeu să fie exemplu,
îşi va câştiga pâinea cea de toate zilele muncind în mod onorabil în
funcţie de posibilităţi şi menirea sa prin naştere.

Vremurile de exploatare, teroare, înşelăciune şi asuprire vor asfinţi în
această ţară. Fiecare locuitor al acestui popor ales se va bucura din
plin de binecuvântarea şi harurile divine, mulţi dintre aceştia fiind
înzestraţi cu înţelepciune şi felurite puteri de a face minuni. Toate
darurile se vor revărsa peste această ţară aleasă, care va avea no bila
misiune de redresare spirituală a întregului glob pământesc.

Toate căile de legătură prin aer, apă şi pe pământ fiindu-i din plin
favorabile, România va ajunge una din cele mai prospere şi îmbelşugate
ţări, trăind în pace cu toţi vecinii săi. Basarabia va fi realipită
României pentru totdeauna, căci poporul rus va cinsti această ţară
aleasă şi va renunţa la această provincie care va da naştere la multe
neînţelegeri. Într-un viitor mult mai îndepărtat, însă toate teritoriile
învecinate României se vor alipi formând împreună Federaţia Statelor
Europene, lucru la care oamenii ajunseseră să se gândească demult.

Tot ceea ce v-am amintit până aici este necesar să se împlinească,
pentru că sunt adevărate şi tot ceea ce vă spun vă va convinge când
toate acestea se vor întâmpla. În vremurile viitoare, poporul rus, plin
de dragoste, va veni în ajutorul lucrării pe care România o va avea de
îndeplinit în lume. Înainte de acestea însă va fi foamete prin multe
locuri, pâinea va lipsi, vor fi mari cutremure de pământ care vor face o
mulţime de victime şi în multe locuri de pe glob oamenii vor dispare
sub dărămături, care vor aminti cu mare greutate urmele unor oraşe ce
vor dispare de pe suprafaţa pământului. Războaiele, panica şi
neînţelegerile de tot felul vor face ca marile puteri, cum ar fi Rusia
să se prăbuşească, spre bucuria ţărilor mici care o alcătuiesc.

Ateii vor începe să cerceteze scrierile sfinte şi se vor preocupa să
înţeleagă ştiinţa spiritului, căutând să descopere tot ceea ce este
ascuns în om. Graţie acestor cercetări, o nouă cotitură se va produce în
viaţa unor pământeni. În multe locuri de pe pământ va lipsi hrana.
Pentru ca toate aceste urgii să treacă mai repede sau să nu fie atât de
cumplite, Dumnezeu mă inspiră să vă dau un singur sfat: popoare, oameni,
uniţi-vă întru desăvârşire, împăcaţi-vă cât mai bine, iertaţi-vă şi
cheltuiţi cât mai mult din energiile rămase pentru a atinge eliberarea
în Dumnezeu şi fericirea veşnică. Faceţi totul acum şi aici, în această
viaţă şi nu amânaţi desăvârşirea spirituală pentru o reîncarnare. Făcând
tot ceea ce vă stă în putinţă ţinând cu stăruinţă, fiecare dintre voi
se poate mântui.

Pentru a grăbi zidirea Noului Ierusalim construiţi-vă pe voi din
dragoste şi curăţenia şi din Duh Sfânt, vieţuind în fapte bune pentru ca
în acest fel să daţi prilej ca spiritul din voi să se arate în inima
voastră din care să dea afară neadevărul, egoismul şi patima distrugerii
care atunci când cresc peste măsură, duc la nimicirea omului. În
viitor, la această zidire spirituală va fi mult de lucru.

Lăcaşul închinării sublime ce se va oferi drept pildă întregii lumi se
va realiza prin eforturile însumate ale celor aleşi şi puri. Oamenii
simpli şi drepţi în inima lor, plini de dragoste pentru Dumnezeu vor fi
mult mai grabnic spiritualizaţi, dacă ei vor trăi intens sufleteşte,
consacrând celor materiale o mai mică atenţie. Totdeauna cei săraci în
dorinţe vor fi bogaţi în mulţumiri. Preafericiţi vor fi cei care vor
trăi în duhul Dumnezeiesc. Mai ales aceştia vor vedea că simplitatea şi
puritatea vieţii nu înseamnă sărăcie interioară, ci este din contra, o
nebănuită comoară spirituală.

Cei simpli şi buni deţin o superioritate sufletească nebănuită. Multe
sunt enigmele sufletului omenesc şi acestea sunt foarte greu de
descifrat pentru acela care nu recurge la cunoaşterea de sine. Fiinţa
umană nu-şi poate descoperi Creatorul şi nu-i poate înţelege câtuşi de
puţin opera, decât dacă se descoperă pe sine în străfundurile tainice
ale fiinţei sale. Pentru a ajunge la divina desăvârşire, fiecare om
trebuie să urmărească să se cunoască cât mai bine pe sine. Toate
acumulările materiale dispar odată cu moartea fizică a omului, în timp
ce însuşirile spirituale şi experienţele omului se adună în spirit
pentru veşnicie.

Credinţa de nezdruncinat în Supremul Divin este secretul existenţei
nemuritoare în spirit. Credinţa face ca puterea lăuntrică a fiinţei să
devină nemărginită ajutând-o să se desăvârşească prin unirea cu Dumnezeu
în eternitate. Prin credinţa binefăcătoare, fermă, omul poate atinge
fericirea divină.

Iisus spune:" De veţi avea credinţă numai cât un grăunte de muştar,
toate le veţi împlini, şi veţi zice muntelui acesta să se arunce în
mare, muntele se va arunca". În aceste cuvinte ni se descoperă taina
puterii credinţei. Adevărul este că în timpurile care vor veni, pe tot
globul, puţini vor fi oamenii care vor avea credinţă, iar aceia care nu
vor avea credinţă vor fi dinainte morţi, deşi vor continua să trăiască
trupeşte, fiindcă ei vor înceta să mai aibă legătura conştientă cu
Dumnezeu. Cel ferm în credinţa sa, chiar şi când există trupeşte,
constată că toate minunile îi sunt cu putinţă şi astfel ajunge să se
dezlege de materie şi legile ei, devenind atotputernic prin trăirea sa
spirituală, care îl va revela chiar şi pe Dumnezeu.

Prin puterea credinţei binefăcătoare apar darurile lui Dumnezeu în om.
Prin puterea credinţei omul se simte de ce trebuie să facă binele şi
ajunge sorească cu ardoare, acţionând astfel cât mai des, asemenea
creatorului său. Graţie credinţei sale neobişnuite, infinitele puteri
cereşti îi vin totdeauna în ajutor şi de la acest punct viaţa lăuntrică a
omului începe să fie din ce în ce mai fericită. Prin intermediul
poporului român ales, Bunul Dumnezeu va vorbi oamenilor de pe tot
pământul trimiţându-i pe cei aleşi din mijlocul acestui popor în
ajutorul celorlalte fiinţe omeneşti, pentru a le ajuta să se ridice la o
viaţă superioară şi la desăvârşirea dumnezeiască. Pentru Tatăl Ceresc
orice suflet omenesc este foarte scump, deoarece în centrul acestuia sub
forma SPIRITULUI, se află o scânteie din Dumnezeu.

Dacă omul va ajunge să creadă cu tărie că toate puterile şi ajutorul îi
vin de la Dumnezeu, atunci el supune întreaga sa fiinţă Divinului. Abia
atunci viaţa spirituală a omului scoate la iveală izvoare nesecate de
dăruire şi dragoste şi o mulţime de însuşiri alese cum ar fi supunerea,
umilinţa, evlavia, sârguinţa, bunul simţ, recunoştinţa, respectul,
nădejdea. Toate acestea şi multe altele înfloresc prin credinţă. Căci
altfel, cum vei iubi ceea ce nu există şi cum te vei supune, dacă nu ai
ferma convingere a existenţei acelei Puteri Divine căreia i te supui,
sau faţă de care vrei să-ţi arăţi recunoştinţa? Mulţi spun că nu au
credinţă, dar într-un asemenea caz, de fapt, ei mărturisesc credinţa lor
negativă, distructivă.

În asemenea cazuri existenţa credinţei contrare este dovedită chiar prin
negaţie. Gradul de credinţă al fiecăruiui om creşte sau scade prin
manifestarea acesteia în diferite împrejurări.

Toate cele ce v-am spus aici sunt pe deplin adevărate şi în timpurile
care vor veni, ţara cea aleasă de Bunul Dumnezeu va fi focarul
redresării spirituale de pe faţa pământului. Minunile fără de număr ce
se vor face în această ţară şi tainele ce se vor descoperi în vremurile
ce vor veni în acele locuri, vor face popoarele lumii să cerceteze pline
de dăruire misterele dumnezeieşti.

În România, Dumnezeu va face cu putinţă apariţia unor mari miracole
pentru acei aleşi să-l descopere, iar necredincioşii să se întoarcă la
credinţă cât mai repede. În acest popor ales al românilor Dumnezeu a pus
o inimă caldă şi iubitoare, firea oamenilor fiind deschisă să descopere
cu uşurinţă calea către desăvârşire, aproape toţi fiind capabili să
lumineze celelalte popoare prin darurile divine pe care le deţin.

În acele timpuri viitoare, poporul român, propovăditor al înţelepciunii
divine va fi o gazdă primitoare plină de dragoste ce se va manifesta
fără pic de viclenie şi pe întreg teritoriul va fi belşug uimitor,
pentru ca toţi pelerinii ce vor veni să poată fi îndestulaţi.

Sediul Crucii Roşii Internaţionale se va stabili la Bucureşti, în Noul
Ierusalim, deoarece descoperirile acestui popor pe linie de medicină şi
sănătate vor fi extraordinare, situând, de asemenea, această ţară pe
primul loc în lume. Tot în România vor lua fiinţă instituţii
filantropice şi administrative absolut noi, cum nu au fost niciodată pe
acest pământ, de inspiraţie divină, care vor urmări trezirea puterilor
ascunse din om şi amplificarea înzestrărilor spirituale divine.

Poporul evreu va fi aproape singurul care se va opune cu îndârjire
influenţei binefăcătoare crescânde a poporului român cunoscător al
Tainelor Dumnezeieşti, dar în finalul acestei lupte se va convinge chiar
el că adevărul susţinut de poporul român este una cu Dumnezeu şi apoi
nu va mai lupta împotriva divinităţii.

Purtătorii de duh sfânt şi marii iluminaţi din anumite puncte ale
globului pământesc vor mărturisi la rândul lor realitatea adevărului
propovăduit de poporul român, reconfirmându-l cu toată puterea.

Înainte de a ajunge aici însă, această ţară aleasă va trece prin mari
frământări care vor pune lumea la grea încercare. Acest popor ales va
trece înainte de a ajunge aici prin trei mari încercări. Sfârşitul
acestor încercări va fi marcat de un dezastru planetar produs de
cutremure care va îngrozi aproape întreaga lume. De asemenea, tot atunci
cei foarte bogaţi îşi vor pierde averile.

În acele timpuri viitoare, pe pământul ales al României, Noul Ierusalim
se va zidi deci în două feluri: spiritual şi material. În acele timpuri
viitoare, mai marii popoarelor lumii pământene se vor uni pentru a
realiza o înţelegere globală de ajutor mutual şi vor centraliza sistemul
monetar pentru a dirija cât mai bine viaţa administrativă la nivelul
întregii planete. În acele vremuri viitoare, va apare o forţă armată ce
va fi educată şi unificată pentru a fi universală, prezentând un
caracter internaţional. Poporul indian va fi fericit să cunoască şi să
ajute poporul român în misiunea sa planetară. Graţie relaţiilor de
prietenie ce se vor lega cu toate ţările de pe faţa pământului, România
va scăpa ca prin minune din conjunctura războaielor. În timpurile ce vor
veni, America de Nord şi de Mijloc vor ajunge să fie în cea mai mare
parte un gigantic cimitir. Aceasta se va întâmpla tocmai în ajunul unor
planuri de dominaţie prin care se va urmări supremaţia asupra întregii
planete. Unică în acţiune şi care se va abţine să ia parte la punerea în
practică a frumoaselor idei şi a înfăptuirilor globale ce vor avea loc,
va fi Anglia, însă părerea ei nu va fi luată în consideraţie, deoarece
la scurt timp după aceea ea va ajunge să fie stăpână numai asupra
insulelor ei. Coloniile care-i aparţin vor fi în totalitate redate
libertăţii în viitor.

Chiar dacă vă uimesc cele afirmate de mine, să nu mire pe nimeni de ceea
ce se va întâmpla, deoarece fiecare are ceea ce merită, în final
dreptatea, adevărul şi lumina spirituală triumfând. Deşi trâmbiţele
adevărului vor suna pretutindeni, mai ales pe pământul Noului Ierusalim –
România, va fi dusă lupta cea mai aprigă.
avatar
Admin
Admi
Admi

Mesaje : 898
Data de inscriere : 23/05/2010

http://palavre.expressforum.org

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum